Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVH - příprava založení klubu

Oblast obce Úročnice (německy Aurotschnitz) se nachází v prostoru Benešovska, kde bylo za 2. světové války zřízeno vojenské cvičiště Waffen SS. V okolí obce se nachází pásmo vojenských objektů (bunkrů) různých velikostí, tvarů i učelu použití, které se v době války nazývalo "Kampfbahn IV Chlistow".

Z důvodu zachování důležitých historických informací a památky na osud lidí obce Úročnice předpokládáme založit místní Klub vojenské historie Úročnice. Jeho posláním nebude v žádném případě propagace nacismu a fašismu v jakékoli podobě, ale činnost plně v souladu s platnou legislativou České republiky. Žádný z příslušníků klubu nesmí být vyznavačem, propagátorem či šiřitelem nacistické nebo fašistické ideologie a nesmí být členem jakéhokoli společenského útvaru (například klubu, společenství, sdružení, apod.), jehož náplní je výše uvedená negativní a protizákonná činnost.

Připravovaný klub (KVH Úročnice) bude sdružení, tzn. nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující nadšence z obce Úročnice zajímající se o vojenskou historii, se zaměřením na období činnosti vojenského cvičiště vojsk SS na Benešovsku (SS-Truppenübungsplatz „Böhmen“/SS-Truppenübungsplatz „Beneschau"), tj. i v nejbližším okolí této obce. Naším cílem bude sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií tohoto cvičiště.

Činnost bude zaměřena na získávání, studium a případné publikování zajímavých informací a případně na sběr předmětů pocházející z té doby či se zaměřením na onu dobu. Další oblastí může být i pořádání různých společensko-sportovně-kulturních akcí, jako například odborných výstav a besed, společných vycházek, tématicky zaměřených soutěží apod.

Klub bude založen na dobrovolném členství zájemců především z obyvatel obce Úročnice (případně příznivců) a na jejich zájmu o aktivní zapojení se do činnosti klubu.

Vzhledem k tomu, že se mezi občany Úročnice v letech 2011 až 2015 žádní zájemci neobjevili, myšlenka založení klubu je zatím "uložena k ledu". Osud této myšlenky ukáže budoucnost.

Možná se najde jiný úročenský občan, který tuto myšlenku uchopí s veškerou aktivitou a bude mít více štěstí při shánění zájemců - aktivních členů.

Poznámka:

Řada článků týkajících se SS-Truppenübungsplatz „Böhmen“/SS-Truppenübungsplatz „Beneschau" je již v současné době k dispozici na www.urocnice.eu.

Velc